Dzīvokļu cenas

Sākums » Liepziedi » Dzīvokļu cenas

Briežu iela 9, Rīga

Stāvs Nr. Platība m² Istabas Cena (EUR) Status
1 1 45.6 2 Rezervēts apskatīt
1 2 68.3 4 Pārdots
1 3 68.0 4 Pārdots
1 4 55.0 3 Pārdots
1 5 26.7 1 Pārdots
1 6 26.7 1 Pārdots
1 7 26.7 1 Pārdots
1 8 26.7 1 Pārdots
1 9 26.7 1 Pārdots
1 10 26.7 1 Pārdots
1 11 53.6 3 Pārdots
1 12 55.0 3 Pārdots
1 13 55.0 3 Rezervēts apskatīt
1 14 26.7 1 Pārdots
1 15 26.7 1 39 700 Brīvs apskatīt
1 16 26.7 1 39 700 Brīvs apskatīt
1 17 26.7 1 Pārdots
1 18 45.6 2 Pārdots
1 19 45.6 2 Pārdots
1 20 45.6 2 Pārdots
1 21 22.4 1 Pārdots
1 22 43.2 2 Pārdots
1 138 55.0 3 81 350 Brīvs apskatīt
1 139 55.0 3 81 350 Brīvs apskatīt
1 140 55.0 3 81 350 Brīvs apskatīt
1 141 55.2 3 Pārdots
1 142 68.0 4 Pārdots
1 143 68.3 4 Pārdots
1 144 45.6 2 Pārdots
2 23 45.6 2 Rezervēts apskatīt
2 24 68.3 4 105 000 Brīvs apskatīt
2 25 68.0 4 Pārdots
2 26 55.2 3 Pārdots
2 27 26.7 1 Pārdots
2 28 26.7 1 Pārdots
2 29 26.7 1 Pārdots
2 30 26.7 1 Pārdots
2 31 26.7 1 Pārdots
2 32 26.7 1 Pārdots
2 33 38.8 2 63 350 Brīvs apskatīt
2 34 53.6 3 81 300 Brīvs apskatīt
2 35 55.0 3 83 100 Brīvs apskatīt
2 36 55.0 3 83 100 Brīvs apskatīt
2 37 26.7 1 Pārdots
2 38 26.7 1 Pārdots
2 39 26.7 1 Rezervēts apskatīt
2 40 26.7 1 40 500 Brīvs apskatīt
2 41 45.6 2 Rezervēts apskatīt
2 42 45.6 2 Pārdots
2 43 45.6 2 Pārdots
2 44 22.4 1 Pārdots
2 45 43.2 2 Pārdots
2 145 55.0 3 83 100 Brīvs apskatīt
2 146 55.0 3 83 100 Brīvs apskatīt
2 147 55.0 3 83 100 Brīvs apskatīt
2 148 55.2 3 Pārdots
2 149 68.0 4 Pārdots
2 150 68.3 4 Pārdots
2 151 67.9 4 Pārdots
3 46 45.6 2 Rezervēts apskatīt
3 47 68.3 4 107 500 Brīvs apskatīt
3 48 68.0 4 Pārdots
3 49 55.2 3 Pārdots
3 50 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 51 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 52 26.7 1 Pārdots
3 53 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 54 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 55 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 56 38.8 2 64 500 Brīvs apskatīt
3 57 53.6 3 83 000 Brīvs apskatīt
3 58 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
3 59 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
3 60 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 61 26.7 1 Pārdots
3 62 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 63 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
3 64 45.6 2 Pārdots
3 65 45.6 2 Pārdots
3 66 45.6 2 Pārdots
3 67 22.4 1 Pārdots
3 68 43.2 2 Rezervēts apskatīt
3 152 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
3 153 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
3 154 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
3 155 55.2 3 87 000 Brīvs apskatīt
3 156 68.0 4 112 900 Brīvs apskatīt
3 157 68.3 4 108 200 Brīvs apskatīt
3 158 67.9 4 108 200 Brīvs apskatīt
4 69 45.6 2 Pārdots
4 70 68.3 4 107 500 Brīvs apskatīt
4 71 68.0 4 Rezervēts apskatīt
4 72 55.2 3 Pārdots
4 73 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
4 74 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
4 75 26.7 1 41 200 Brīvs apskatīt
4 76 26.7 1 Pārdots
4 77 26.7 1 Pārdots
4 78 26.7 1 Pārdots
4 79 38.8 2 Rezervēts apskatīt
4 80 53.6 3 83 000 Brīvs apskatīt
4 81 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
4 82 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
4 83 26.7 1 Pārdots
4 84 26.7 1 Pārdots
4 85 26.7 1 Pārdots
4 86 26.7 1 Rezervēts apskatīt
4 87 45.6 2 Pārdots
4 88 45.6 2 Pārdots
4 89 45.6 2 Pārdots
4 90 22.4 1 Pārdots
4 91 43.2 2 Pārdots
4 159 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
4 160 55.0 3 84 900 Brīvs apskatīt
4 161 55.0 3 Pārdots
4 162 55.2 3 87 000 Brīvs apskatīt
4 163 68.0 4 Pārdots
4 164 68.3 4 Pārdots
4 165 67.9 4 Pārdots
5 92 45.6 2 72 700 Brīvs apskatīt
5 93 68.3 4 111 000 Brīvs apskatīt
5 94 68.0 4 112 900 Brīvs apskatīt
5 95 55.2 3 Pārdots
5 96 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 97 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 98 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 99 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 100 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 101 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 102 38.8 2 66 700 Brīvs apskatīt
5 103 53.6 3 85 900 Brīvs apskatīt
5 104 55.0 3 87 700 Brīvs apskatīt
5 105 55.0 3 87 700 Brīvs apskatīt
5 106 26.7 1 Rezervēts apskatīt
5 107 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 108 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 109 26.7 1 42 500 Brīvs apskatīt
5 110 45.6 2 Pārdots
5 111 45.6 2 Pārdots
5 112 45.6 2 72 700 Brīvs apskatīt
5 113 22.4 1 Pārdots
5 114 43.2 2 70 200 Brīvs apskatīt
5 166 55.0 3 87 700 Brīvs apskatīt
5 167 55.0 3 87 700 Brīvs apskatīt
5 168 55.0 3 87 700 Brīvs apskatīt
5 169 55.2 3 89 500 Brīvs apskatīt
5 170 68.0 4 Pārdots
5 171 68.3 4 111 000 Brīvs apskatīt
5 172 67.9 4 Pārdots
6 115 45.6 2 74 000 Brīvs apskatīt
6 116 68.3 4 113 500 Brīvs apskatīt
6 117 68.0 4 116 500 Brīvs apskatīt
6 118 55.2 3 91 500 Brīvs apskatīt
6 119 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 120 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 121 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 122 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 123 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 124 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 125 38.8 2 67 900 Brīvs apskatīt
6 126 53.6 3 87 500 Brīvs apskatīt
6 127 55.0 3 89 500 Brīvs apskatīt
6 128 55.0 3 89 500 Brīvs apskatīt
6 129 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 130 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 131 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 132 26.7 1 43 500 Brīvs apskatīt
6 133 45.6 2 Pārdots
6 134 45.6 2 Pārdots
6 135 45.6 2 Rezervēts apskatīt
6 136 22.4 1 Pārdots
6 137 43.2 2 71 900 Brīvs apskatīt
6 173 55.0 3 89 500 Brīvs apskatīt
6 174 55.0 3 89 500 Brīvs apskatīt
6 175 55.0 3 89 500 Brīvs apskatīt
6 176 55.2 3 91 500 Brīvs apskatīt
6 177 68.0 4 Pārdots
6 178 68.3 4 113 000 Brīvs apskatīt
6 179 67.9 4 113 000 Brīvs apskatīt

Inga Ārgale

Inga Ārgale

Nekustamo īpašumu aģente

Mobilais: +371 25458688
Tālrunis: +371 67079220
Arina Kuzņecova

Arina Kuzņecova

Nekustamo īpašumu aģente

Mobilais: +371 29441061
Tālrunis: +371 67365532
Anna Ināra Rihtere

Anna Ināra Rihtere

Sertificēts LANĪDA aģents

Mobilais: +371 29297626
Tālrunis: +371 67079220