+371 6736 5555

Jauno projektu tirgus analīze

  • Jauno projektu segmentā 2019. gada pirmajā pusgadā tika novērota aktivitātes palielināšanās – darījumu skaits salīdzinājumā ar 2018. gada pirmo pusgadu palielinājās par 31 %.


Rīgas jauno projektu dzīvokļu darījumu analīze

 

Darījumu skaita pieaugums galvenokārt izskaidrojams ar Rīgas mikrorajonos novērotās aktivitātes palielināšanos (+ 47 %), turpretī Rīgas centrā darījumu skaits nedaudz samazinājās (- 2 %).

 

Analizējot Rīgas jauno projektu dzīvokļu darījumu skaitu 2019. gada pirmajā pusgadā, var secināt, ka lielākā daļa no darījumiem (83 %) notika cenu robežās no 40 000 līdz 130 000 eiro. Savukārt vismazāk darījumu konstatēts cenu amplitūdā no 200 000 līdz 250 000 eiro. Lielākais darījumu skaits šogad konstatēts cenu robežās no 80 000 līdz 90 000 eiro (2018. gadā visvairāk darījumu notika cenu amplitūdā no 70 000 līdz 80 000 eiro, bet 2017. gadā – no 60 000 līdz 70 000 eiro). Tie galvenokārt bija divu vai trīs istabu dzīvokļi Rīgas mikrorajonos, kā arī Rīgas centra perifērijā.

 

2019. gada pirmajā pusē Rīgas jaunajos projektos kopumā reģistrēti 50 darījumi ar dzīvokļiem par cenu, kas pārsniedza minimālo slieksni termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanai (250 000 eiro). Tas bija par 19 % vairāk nekā 2018. gadā tajā pašā laika periodā, kad kopumā tika reģistrēti 42 darījumi, un par 47 % vairāk nekā 2017. gada pirmajā pusē, kad notika 34 darījumi.

 

Šajā cenu kategorijā 2019. gadā vairāk darījumu notika otrajā ceturksnī, kad reģistrēti 27 dzīvokļu darījumi, bet kopumā kopš 2018. gada vidus darījumu skaits bija diezgan vienmērīgs.

 

Jauno projektu dzīvokļu tirgus Rīgas mikrorajonos

 

Rīgas mikrorajonu jauno projektu dzīvokļu segmentā 2019. gadā tika novērotas cenu izmaiņas. Rīgas mikrorajonos esošu jauno projektu dzīvokļu vidējā cena 2019. gada pirmajā pusgadā sasniedza 1 455 EUR/m², tādējādi dzīvokļu cenas pirmajā pusgadā palielinājās par 8,6 % salīdzinājumā ar pērnā gada otro pusgadu. Straujais cenu kāpums bija gaidāms pēc cenu stabilizācijas 2018. gadā, kad tās gada laikā nemainījās (darījumu vidējā cena 2018. gada sākumā un beigās bija 1 340 EUR/m²). Salīdzinājumam: 2017. gadā dzīvokļu cenas kopumā palielinājās par 12 %. Pavisam cita situācija šogad tika novērota sērijveida dzīvokļu tirgū, kur cenu pieauguma tempi samazinājās, kā rezultātā šī segmenta dzīvokļu cenas 2019. gada pirmajā pusgadā pieauga vien par 2 %.

 

Rīgas mikrorajonu jauno projektu dzīvokļu tirgū 2019. gadā tika novērota aktivitātes palielināšanās: salīdzinot ar 2018. gada pirmo pusgadu, šī gada pirmajā pusē dzīvokļu darījumu skaits palielinājās par 47 %. Ja 2018. gada pirmajā pusē tika reģistrēti 593 darījumi, tad šogad dzīvokļu darījumu kopējais skaits konkrētajā laika periodā jau sasniedza 872. Salīdzinot ar pērnā gada otro pusgadu, arī šī gada pirmajā pusē darījumu skaits bija lielāks, proti, par 66 %. No tiem lielākā aktivitāte novērota pirmajā ceturksnī, kad kopumā tika reģistrēti 519 darījumi, kas bija ceturkšņa augstākais rādītājs pēdējo piecu gadu laikā. Līdz ar to darījumu skaits 2019. gada pirmajā pusgadā pēdējo gadu laikā bija lielākais.

 

Rīgas mikrorajonu jauno projektu raksturīgais cenu diapazons 2019. gadā bija 1 200 - 1 800 EUR/m². Saskaņā ar Valsts zemes dienesta datiem šogad šajā diapazonā ietilpa 71 % no šī segmenta dzīvokļu darījumiem.

 

Visvairāk darījumu ar Rīgas mikrorajonu jauno projektu dzīvokļiem 2019. gada pirmajā pusē notika cenu amplitūdā no 1 400 līdz 1 600 EUR/m². Šajā cenu kategorijā pirmajā pusgadā tika novērots būtisks darījumu skaita pieaugums, ja salīdzina ar aizvadītā gada pirmo pusi. Šādu darījumu īpatsvars veidoja 35 % no jauno projektu dzīvokļu kopējā darījumu skaita. Šajā cenu kategorijā visvairāk darījumu notika jaunajā projektā Stārķu ielā 2 un 4, Rīgā. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, cenu amplitūdai, kurā notika visvairāk darījumu, bija tendence palielināties. 2017. gadā un 2018. gada pirmajā pusgadā visvairāk darījumu notika cenu robežās no 1 200 līdz 1 400 EUR/m².

 

2019. gadā daudzos jauno projektu dzīvokļu darījumos Rīgas mikrorajonos cenas pārsniedza 2 000 EUR/m². Vienas no augstākajām dzīvokļu cenām novērotas projektā Promenāde Mūkusalas ielā 25 un 29, Rīgā. Tur cenas darījumos pārsniedza 2 000 EUR/m². 2019. gada pirmajā pusē par cenu virs 2 000 EUR/m² kopumā tika reģistrēti 30 darījumi, un, salīdzinot ar 2018. gadu, to skaits palielinājās (13 darījumi). Dārgākais darījums šogad notika Imantā, Anniņmuižas bulvārī 41, kur atrodas projekts Solaris. Kvadrātmetra cena darījumā sasniedza 4 200 eiro.

 

Darījumi cenu robežā līdz 800 EUR/m² notika ar dzīvokļiem bez pilnas apdares (bija nepieciešami papildu ieguldījumi), vai arī darījumos fiksētās cenas, visticamāk, pilnībā neatspoguļoja kopējo darījuma summu. Šādu darījumu īpatsvars veidoja 6 % no jauno projektu dzīvokļu kopējā darījumu skaita Rīgas mikrorajonos, un tam bija tendence samazināties (2017. gadā – 11 %; 2018. gadā – 8 %). Jāatzīmē, ka, nosakot dzīvokļu kvadrātmetra vidējo cenu, darījumi, kas lētāki par 800 EUR/m², netika ņemti vērā. Jaunās ēkās esoši dzīvokļi, kuru cena bija zemāka par 800 EUR/m², piedāvājumā vairs nebija atrodami.

 

Analizējot darījumu skaita proporciju pēc istabu skaita dzīvoklī, var secināt, ka Rīgas mikrorajonos 2019. gadā visvairāk darījumu notika ar divistabu (45 %) un trīsistabu (35 %) dzīvokļiem. Savukārt ievērojami mazāk darījumu notika ar vienistabas dzīvokļiem (11 %) un četristabu dzīvokļiem (8 %). 2018. gadā darījumu proporcija bija līdzīga.

 

Analizējot Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumus pēc kopējās patības, var secināt, ka, tāpat kā iepriekšējos gados, visvairāk darījumu notika ar vidējas platības dzīvokļiem. 2019. gada pirmajā pusgadā visvairāk tika pārdoti dzīvokļi platībā no 50 līdz 85 m2 (506 darījumi jeb 58 % no Rīgas mikrorajonu jauno projektu dzīvokļu darījumiem). Būtiski mazāks darījumu skaits bija ar nelieliem dzīvokļiem platībā no 35 līdz 50 m2 un lielas platības dzīvokļiem - virs 85 m2. Savukārt vismazāk tika pārdoti dzīvokļi, kuru platība nepārsniedza 35 m(28 darījumi).

 

 Jaunais projekts Bišumuiža

 

Jauno projektu piedāvājums Rīgas mikrorajonos

 

Apkopojot piedāvājumu skaitu, var secināt, ka lielākais piedāvājums jauno projektu dzīvokļu segmentā 2019. gada vidū bija Purvciemā (2018. gadā – Purvciemā un Imantā). Salīdzinoši daudz piedāvājumu bija arī Mežciemā un Ziepniekkalnā. Savukārt jauno projektu piedāvājums vispār netika konstatēts Bolderājā.

 

Jauno projektu dzīvokļu tirgus Rīgas centrā

 

Rīgas centrā un tādos centram tuvos rajonos kā Ķīpsala un Klīversala jauno projektu darījumu vidējā cena 2019. gada pirmajā pusgadā bija 1 920 EUR/m². Salīdzinot ar 2018. gada otro pusgadu, šī gada jauno projektu dzīvokļu vidējā cena palielinājās par 5 %, sasniedzot augstāko pozīciju pēdējo divu gadu laikā.

 

Rīgas centrā un tādos centram tuvos rajonos kā Ķīpsala un Klīversala 2019. gadā jauno projektu segmenta tirgus aktivitātē tika novērotas negatīvas svārstības. 2019. gada pirmajā pusgadā kopumā notika 290 darījumi ar dzīvokļiem jaunajos projektos, kas bija par 2 % mazāk nekā 2018. gada pirmajā pusgadā. Darījumu ziņā bagātākais šogad bija otrais ceturksnis, kad notika 156 darījumi un kas bija līdzvērtīgs 2018. gada otrā ceturkšņa statistikai. Ja salīdzina ar 2018. gada otro pusgadu, darījumu skaits šī gada pirmajā pusgadā bija par 19 % mazāks.

 

Joprojām daudz darījumu tika reģistrēti par cenu zem 1 000 EUR/m² (11 % no kopējā skaita), kas nav Rīgas centram raksturīga cena un, visticamāk, neatspoguļoja darījumu patieso vērtību. Rīgas centra jauno projektu raksturīgais cenu diapazons 2019. gadā bija no 1 400 līdz 2 200 EUR/m². Rīgas centram raksturīgākajā cenu diapazonā notika 56 % darījumu. Populārākais šajā cenu amplitūdā bija projekts Tallinas ielā 86, Rīgā, kur pilnībā renovētā ēkā reģistrēti salīdzinoši vairāk darījumu, kā arī Sermuliņu ielā 14 un 16, Rīgā (Pētersalā, Rīgas klusā centra tuvumā), kur 2019. gadā notika 21 darījums, no kuriem pārsvarā bija darījumi ar divu un trīs istabu dzīvokļiem (dzīvokļu vidējā platība – 56 m²).

 

Salīdzinoši daudz darījumu notika cenu amplitūdā no 2 200 līdz 2 600 EUR/m². Šajā cenu kategorijā visvairāk darījumu notika pilnībā renovētā ēkā Lāčplēša ielā 13, Rīgā. Savukārt cenu kategorijā virs 2 600 EUR/m² darījumu skaits būtiski samazinājās.

 

2019. gada pirmajā pusgadā salīdzinoši daudz darījumu notika arī cenu diapazonā no 1 000 līdz 1400 EUR/m²: šajā cenu kategorijā darījumi notika ar dzīvokļiem mazāk zināmās jaunās vai pilnībā renovētās ēkās Rīgas centra perifērijā. Šajā cenu amplitūdā ietilpa 8 % no visiem centra dzīvokļu darījumiem. Visvairāk darījumu notika jaunajā daudzdzīvokļu ēkā Miera Park House Miera ielā 57a, Rīgā, kur tika pārdoti vairāki lielas platības dzīvokļi.

 

Par cenu virs 4 000 EUR/m² 2019. gada pirmajā pusē reģistrēti pieci darījumi. Dārgākais darījums reģistrēts Klīversalā, Kuģu ielā 28, par gandrīz 4 200 EUR/m². Salīdzinājumam: 2018. gadā Rīgas centrā jaunās vai kapitāli rekonstruētās ēkās par cenu virs 4 000 EUR/m² notika seši darījumi, bet 2017. gadā – tikai trīs darījumi.

 

Analizējot darījumu skaita proporciju pēc istabu skaita, redzams, ka Rīgas centrā 2019. gada pirmajā pusē dominēja divistabu dzīvokļi (40 %). Diezgan daudz darījumu tāpat notika ar trīsistabu (24 %) un vienistabas (20 %) dzīvokļiem. Savukārt vismazāk tika pārdoti četristabu dzīvokļi (10 %). Salīdzinājumam: arī 2018. gadā visvairāk darījumu notika ar divistabu dzīvokļiem (41 %).

 

Analizējot Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumus pēc kopējās patības, var secināt, ka, atšķirībā no mikrorajoniem, arī 2019. gadā visvairāk darījumu notika ar lielas platības dzīvokļiem. Šī gada pirmajā pusē visvairāk tika pārdoti dzīvokļi platībā virs 85 m2 (112 darījumi jeb 39 % no Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumu skaita). Proporcionāli daudz darījumu notika arī ar dzīvokļiem, kuru platība bija 50 – 85 m² (108 darījumi jeb 37 % no Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumu skaita).

 

Pirmajā pusgadā ievērojami mazāk darījumu notikai ar nelielas platības dzīvokļiem, tas ir, platībā no 35 līdz 50 m(51 darījums jeb 18 % no Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumu skaita). Vismazāk tika pārdoti dzīvokļi, kuru platība nepārsniedza 35 m2 (6 % no Rīgas centra jauno projektu dzīvokļu darījumu skaita). Darījumu skaits ar ekskluzīviem lielas platības dzīvokļiem, kuru platība pārsniedza 200 m2, joprojām pieauga. 2017. gadā kopumā tika pārdoti seši šādas platības dzīvokļi, 2018. gadā – 16 dzīvokļi, bet 2019. gada pirmajā pusgadā – 17.

 

Jauno projektu dzīvokļu piedāvājums Rīgas centrā

 

2019. gada vidū Rīgas centrā un tādos centram tuvos rajonos kā Ķīpsala un Klīversala bija ap 164 jauno projektu dzīvokļu piedāvājumu. Piedāvājuma apjoms, salīdzinot ar 2018. gada beigām, samazinājās par 6 %. 2019. gada vidū vismazāk dzīvokļu piedāvājumu novērots Klīversalā. Arī Vecrīgā piedāvājumu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, bija ievērojami zemāks.


13.08.2019.

Jaunākie piedāvājumi

Lasīt vairāk >
Pārdod dzīvokli
5 ist., 4 no 6 st., 177 m2
Rīga, Centrs
325 000 EUR
Lasīt vairāk >
Pārdod zemi privātajai apbūvei
31000 m2
Ķeguma novads, Sala
185 000 EUR
Lasīt vairāk >
Izīrē dzīvokli
3 ist., 5 no 5 st., 178 m2
Rīga, Centrs
3 000 EUR / mēn.
Lasīt vairāk >
Izīrē māju
5 ist., 2 st., 190 m2
Mārupes novads, Mārupe
2 500 EUR / mēn.
X

Nesen apskatītie objekti

&laqo; »
X

Pārdot vai iznomāt objektu